Sklep internetowy na własność
Strona główna » Centrum pomocy » Baza pomocy sklepu - Import i eksport danych » Szablony importu produktów z plików zewnętrznych XML

Szablony importu produktów z plików zewnętrznych XML

Importując dane produktów z plików zewnętrznych XML (w ramach tzw. dropshoppingu) w menu Narzędzia / Import i eksport danych / Import zewnętrzny XML. można ustalić stały narzut dla wszystkich importowanych produktów. Importowane są także wszystkie produkty - podczas importu nie można wybrać zakresu importowanych danych.

Co jednak jeżeli nie wszystkie produkty mają być zaimportowane lub ma być ustalony inny narzut na poszczególne kategorie ? W tym przypadku pomóc może funkcja "Szablony importu XML", która jest dostępna w menu Narzędzia / Import i eksport danych.

Po wejściu w to menu można utworzyć nowy schemat importu, który może być wykorzystywany przy imporcie produktów z plików XML. Żeby dodać nowy schemat importu trzeba kliknąć w link "dodaj nową pozycję". Po kliknięciu zostanie wyświetlona nowa strona, gdzie można przygotować (skonfigurować) schemat importu.

Schematy importu tworzy się dla konkretnych plików XML. Ich zasada działania polega na pobraniu z pliku XML kategorii, do których można przypisać indywidualny narzut, można także wybrać, które kategorie mają być importowane do sklepu oraz połączyć poszczególne kategorie z pliku XML z kategoriami w sklepie. Dzięki temu importowane produkty będą dodawane do kategorii, które już są w sklepie.

Żeby utworzyć nowy schemat importu dla konkretnego pliku XML (konkretnego dostawcy) trzeba po kolei:
  • wgrać plik XML do sklepu - można to zrobić w menu Narzędzia / Import i eksport danych / Import zewnętrzny XML poprzez funkcję "Wgrywanie plików xml do importu"
  • w pozycji "Sposób definiowania danych" wybrać opcję "wg kategorii z pliku XML"
  • po wybraniu tej opcji zostaną wyświetlone dwa dodatkowe pola wyboru: "Wybierz strukturę pliku" - tutaj trzeba wybrać strukturę pliku XML oraz "Wybierz plik do zbadania struktury" - tutaj trzeba wybrać plik, który był wgrywany w punkcie pierwszym
  • po wybraniu obu pozycji - jeżeli struktura i plik są prawidłowe zostaną wczytane kategorie z pliku XML
  • każda kategoria będzie wyświetlona w osobny wierszu - będzie zawierała nazwę (ścieżkę) z pliku XML, następnie pole gdzie można przypisać do niej kategorię sklepu oraz pole do wpisania narzutu w procentach
  • jeżeli do kategorii nie zostanie przypisana kategoria sklepu - produkt zostanie dodany do kategorii takiej jaka jest w pliku XML (jeżeli nie ma takiej kategorii w sklepie - zostanie utworzona nowa)
  • pod listą kategorii wyświetlany jest przycisk "dodaj nową pozycję" - klikając w ten link można dodać własne nazwy kategorii / ścieżek - opcja ta może być przydatna jeżeli do pliku XML zostaną dodane nowe produkty i kategorie - wystarczy wtedy dodać nową ścieżkę, bez konieczności tworzenia schematu importu na nowo
  • w polu "Zakres importu produktów i kategorii" można wybrać czy mają być importowane wszystkie kategorie w utworzonej listy czy tylko te które zostaną zapisane - jeżeli mają być importowane tylko wybrane, trzeba usunąć z listy kategorie, które mają być pomijane przy imporcie
  • w dalszej części konfiguracji można stworzyć tablicę mnożników cen (reguły importu cen produktów) - dodać lub odjąć od importowanych cen wartość procentową lub kwotową
Narzut przypisany do kategorii jest nadrzędny w stosunku do tabeli mnożników cen. Jeżeli np. dla kategorii zostanie ustalony narzut 20%, a wg mnożnika będzie 10% - zostanie przyjęta wartość dla kategorii w wysokości 10%.

Po zapisaniu schematu importu można go użyć podczas importu produktów w menu Narzędzia / Import i eksport danych / Import zewnętrzny XML w pozycji "Wybierz schemat importu pliku". Utworzony schemat importu można wykorzystać zarówno przy dodawaniu nowych produktów jak i aktualizacji wcześniej dodanych (wg schematu przy aktualizacji będą zmieniane ceny produktów).

Tworząc schematy importu dla importowanych plików, można dodać produkty do utworzonych wcześniej w sklepie kategorii oraz przypisać różne narzuty w zależności np. od ceny produktu - większe przy niższych cenach i mniejsze przy wyższych lub odwrotnie. Wszystko zależy od polityki cenowej firmy.
Przejdź do strony głównej Wróć do kategorii Baza pomocy sklepu - Import i eksport danych

Strona korzysta z plików cookies niezbędnych do działania strony zgodnie z Polityką prywatności. Możesz zmienić ustawienia cookie w Twojej przeglądarce.

AKCEPTUJĘ