Logo oprogramowania shopGold
Strona główna » Centrum pomocy » Baza pomocy sklepu - Ceny i rabaty produktów » Ceny cech produktów w sklepie internetowym - rodzaje

Ceny cech produktów w sklepie internetowym - rodzaje

Cechy produktu (inaczej często nazywane także atrybutami, wariantami) to opcje wyboru określonego parametru przy produktach, które doprecyzowują wybór klienta oraz mogą wpływać na cenę końcową produktu. Klient kupując określony produkt może wybrać z dostępnych cech produktu określone warianty, które go interesują. Dzięki cechom dodawanym do produktów nie trzeba dodawać do sklepu kilku takich samych produktów np. w różnych kolorach, a wystarczy dodać jeden produkt i przypisać do niego cechę "kolor" oraz zdefiniować kolory w jakich występuje produkt.
 

Budowa cech produktów w sklepie

Cechy w sklepie składają się z dwóch elementów. Głównym elementem jest sama cecha - "nazwa" cechy. Cecha zawiera w sobie "wartości". Najlepiej można to zobrazować na przykładzie.

Powiedzmy, że tworzymy cechę "Rozmiar". Czyli głównym elementem będzie cecha o nazwie "Rozmiar". Sama cecha bez wartości jest bezużyteczna. Musi ona posiadać wartości, które użytkownik wybiera. Dlatego dla tej "nazwy" trzeba utworzyć "wartości". Dla cechy "rozmiar" mogą to być np. S,L,XL,XXL itd.

Same cechy oraz ich wartości w oprogramowaniu shopGold dodaje się w menu Asortyment / Cechy produktów. Moduł ten jest podzielony na dwie części. Po lewej znajdują się "nazwy" cech (cechy główne), a po prawej "wartości" wybranej cechy. Klikając w wybraną "nazwę" cechy w oknie po prawej stronie zostaną wyświetlone jej wartości.
 

Działanie cech produktów

Najlepszym przykładem obrazującym działanie cech produktów może być przykład butów. W przypadku obuwia cechą będzie "rozmiar". Produkt o nazwie "but sportowy" może mieć przypisane cechy "40,41,42,43,44,45" itd. Klient dokonując zakupu tego produktu wybiera jaki rozmiar chce otrzymać. Podobnie cechy są stosowane np. w przypadku odzieży, gdzie klient wybiera jaki rozmiar chce otrzymać. Dodatkowo oprócz rozmiaru, może być np. dostępny do wyboru kolor.

Bardziej rozbudowane produkty mogą mieć po kilka cech i klient dokonując zakupu wybiera wartość dla każdej z nich. Cechy produktów oprócz tego, że wspomagają identyfikację rodzaju produktu mogą także wpływać na jego cenę. Np. w przypadku rozmiaru - wartość "XL" może być droższa od rozmiaru "L" np. o 10%.

Oprogramowanie sklepu shopGold ma wbudowaną opcję cech produktów i umożliwia przypisywanie do wybranych cech produktów wartości, które będą miały wpływ na cenę końcową produktu. Mogą ją zarówno obniżać jak i podwyższać. W sklepie są możliwe do ustawienia dwie opcje cech, które wypływają na cenę końcową produktu.
 

Cena produktu obliczana wg poszczególnych wartości cech

Przy tej opcji poszczególne wartości cech mogą wpływać na cenę końcową produktu. Dla poszczególnych wartości cech ustala się indywidualnie jak ma wpływać na cenę produktu. Można ustawić, że np. cecha "A" podnosi cenę o 10 zł, cecha "B" o 15 zł, a cecha "C" nie wpływa na cenę. Wartości zmian ceny mogą być kwotowe oraz procentowe. Czyli wartość cechy może wpływać na cenę końcową np. o 10 zł lub o 10%.

Przy tym wariancie cech można stosować prefixy. Może to być "+" - czyli wartość będzie dodana do ceny końcowej, może być "-" - wartość będzie odjęta od ceny końcowej oraz może być znak mnożenia "*" - cena będzie pomnożona przez daną wartość.

Wartości kwotowe cech mają taką samą stawkę podatku VAT jak cena główna produktu. Przy takim rozwiązaniu niezależnie od zmian ceny bazowej produktu wartość cech będzie miała zawsze stałą wartość (procentową od ceny produktu lub stałą kwotową). Przy tej opcji jeżeli cechy wpływają na cenę produktu należy uzupełnić pola: prefix, cena netto oraz brutto cechy lub wartość procentowa.
 

Cena produktu przypisana na stałe do kombinacji cech

Drugie możliwe rozwiązanie - nie definiuje się wartości dla poszczególnych cech - tylko definiuje się końcową cenę produktu z danymi cechami. Po wybraniu tej opcji z listy cech produktu znikają pola: prefix, cena netto oraz brutto. Wyświetlane są za to dodatkowe pola do wpisania ceny końcowej produktu. Czyli w tym przypadku nie określa się, że np. cecha "A" z wartością "AA powoduje wzrost ceny o 10 zł, a cecha "B" z wartością "BB" wzrost o 15 zł - tylko ustala się wartość ceny produktu dla podanych wartości cech - czyli produkt z cechą "A" wartością "AA" oraz cechą "B" wartością "BB" będzie kosztował np.125 zł (cena produktu 100 zł + 25 zł cechy). Końcową wartość ceny produktu można w ten sposób przypisać do wszystkich kombinacji cech jakie posiada produkt. Jeżeli dana kombinacja ma taką ceną jak cena główna produktu - można nie wpisywać wartości ceny.

Ta funkcja sklepu jest przydatna dla firm, które sprzedają produkty w różnych wariantach ale nie da się w prosty sposób ustalić o ile dany wariant podnosi cenę i występuje konieczność wpisania całkowitej wartości produktu. W takim przypadku trudniej jest aktualizować ceny produktu. Każda aktualizacja wymaga oprócz zmiany głównej ceny produktu, także aktualizację cen dla poszczególnych wariantów (cech).

Oba opisane powyżej rozwiązania są dostępne w każdym produkcie, który posiada cechy. To w jaki sposób ma być ustalana końcowa cena produktu z cechami ustawia w się w edycji produktu w menu Asortyment / Produkty - zakładka "Cechy produktu". Na samej górze tej zakładki wyświetlana jest opcja "Sposób obliczania końcowej wartości produktu z cechami", która ma dwie wartości do wyboru:
  • cena produktu obliczana wg wartości cech
  • cena produktu przypisana na stałe do kombinacji cech
W zależności od tego jaka opcja zostanie wybrana będzie zależał sposób ustalania końcowych cen produktów z cechami.
Przejdź do strony głównej Wróć do kategorii Baza pomocy sklepu - Ceny i rabaty produktów

Strona korzysta z plików cookies niezbędnych do działania strony zgodnie z Polityką prywatności. Możesz zmienić ustawienia cookie w Twojej przeglądarce.

AKCEPTUJĘ